Cenník

Železná Studnička

CENY VSTUPNÉHO / DEŇ

Dospelý ... 10 Eur / vstupné platí každá loviaca osoba. Jeden rybár môže mať 2 udice
Dravce ... 15 Eur / vstupné platí každá loviaca osoba. Jeden rybár môže mať 1 udicu

 Ryby sa nepredávajú

 Rybník "CHYŤ a PUSŤ"